Sterk in Sport- en Spelevenementen

Help, we hebben een kadertekort!

Help, we hebben een kadertekort!’
NCS biedt succesvol Kaderwervingsproject
Teveel kaderleden binnen verenigingen hebben het gevoel dat zij er steeds meer alleen voor komen te staan. De uitdrukking ‘vele handen maken licht werk’ is voor hen allang niet van toepassing. Eerder hebben zij het gevoel bij een ‘dumpclub’ werkzaam te zijn, waar onder andere ouders hun kinderen achterlaten om vervolgens bijvoorbeeld boodschappen te gaan doen, in plaats van bij een vereniging waar het woord ‘verenigen=samen’ geen vanzelfsprekendheid meer is. Een situatie die inmiddels wel als veruit het grootste probleem binnen clubs wordt her- en erkend, namelijk het ontbreken van vrijwilligers binnen (sport) verenigingen en niet zelden zelfs een bedreiging vormt voor het voortbestaan van een aantal verenigingen in ons land! Dat is jammer en.. in veruit de meeste gevallen niet nodig! Hoe het anders het ook kan, wordt duidelijk in een eerder ontwikkeld Kaderwervingsproject waarmee met name clubs binnen de Nederlandse Culturele Sportbond (NCS) opmerkelijke resultaten hebben geboekt! Een traject dat uit slechts vijf bijeenkomsten en een zogenoemde actieweek bestaat dat over een periode van ongeveer drie maanden wordt uitgerold. De resultaten In de afgelopen twee jaar werden daarbij -voor de deelnemende clubs veelal onverwachte –soms spectaculaire resultaten behaald. Zo werd, in opdracht van de GSF, het traject doorlopen bij atletiekvereniging Hanzesport in Zutphen waar nu tientallen ‘nieuwe’ vrijwilligers actief zijn. In opdracht van de Nederlandse Culturele Sportbond werd eerder -als speerpunt van beleid- het project ook ten behoeve van de bij hun verenigingen aangeboden metals resultaat: Watervrienden IJmuiden ruim 30 nieuwe kaderleden; Apeldoornse Watervrienden 36 nieuwe vrijwilligers, terwijl Watervrienden Lisse 46 nieuwe kaderleden welkom mocht heten. In Arnhem werd, in opdracht van het Sportbedrijf Arnhem, het project –namens de GSF- bij basketbalvereniging Arnhem Eagles succesvol afgerond metals resultaat: 65 nieuwe kaderleden. Onlangs haalde Zevenaar 33 vrijwilligers ‘binnen’, inclusief ‘inlossing’ van een gewenste, nieuwe voorzitter en mochten de Eindhovense Watervrienden in februari 2012 maar liefst 92 nieuwe vrijwilligers begroeten, waaronder twee penningmeesters en een ‘extra’ secretaris! Momenteel lopen er projecten in onder andere Wageningen en Groningen en hebben verenigingen in Rotterdam, Tilburg en Utrecht besloten om ook in te stappen.
Hoe werkt het
Van belang voor het welslagen is dat de deelnemende vereniging een projectteam vormt dat uit maximaal vijf personen bestaat waarmee, onder leiding van een hiertoe gespecialiseerde projectcoach, het hele traject wordt doorlopen. Het Kaderwervingsproject zal in slechts drie tot vier maanden tot resultaat moet leiden en bestaat uit vijf bijeenkomsten van maximaal twee uur per bijeenkomst plus een zogenoemde actieweek die moet leiden tot aanmelding van zoveel mogelijk nieuw kader. Graag wil de NCS ook uw provinciale sportraad/service, gemeente en of sportbond de mogelijkheid geven om dit succesvolle project aan uw verenigingen aan te bieden. Daarbij is het van belang te weten dat, indien gewenst, onze gespecialiseerde projectcoach tot maximaal drie verenigingen tegelijkertijd begeleidt.
Info en aanmelding
Mocht ook u dit project aan uw vereniging(en) willen aanbieden, dan kunt u contact opnemen voor een informatiegesprek bij de ontwikkelaar en teamcoach van het Kaderwervingstraject van de NCS: Jan Soek, Drentesingel 59, 6835 HH Arnhem Telefoon: 026 381 6009 Mobiel: 06 209 67754 Mail: sporttogether@penkreatie.nl of penkreatie@chello.nl

Peter de Jonge, voorzitter van de NCS en oud-burgemeester van ‘sportstad’ Heerenveen:
‘Ook u kunt gebruik maken van ons buitengewoon succesvolle Kaderwervingsproject, waar gebleken is dat werving van nieuw kader helemaal geen probleem hoeft te zijn. In een groot aantal verenigingen leverde dit inmiddels, in amper drie maanden tijd, ruim dertig of meer nieuwe vrijwilligers per vereniging op!’