Sterk in Sport- en Spelevenementen

Erkende opleiding

De opleiding LSR 3 is erkend door NOC*NSF en de Academie voor Sportkader van NOC*NSF. De basis is de opleiding LSR 3 met in de theorie praktijklessen veel aandacht voor de Martial Arts. Het bijzondere van deze opleiding is dat deze niet op een tak van de Martial Arts is gericht, maar uitgaat van de voldoende eigenvaardigheid van de cursisten in de eigen sport en daar de didactische en methodische kwaliteiten van het verantwoord en veilig lesgeven aan koppelt. Door de verschillende MA sporten in een opleiding is er een verrijking door kennismaken met andere MA sporten. Alle docenten zijn in het bezit van een licentie van de NSA/ASK en hebben meerdere dan graden en of veel ervaring in het werken met bijzondere doelgroepen.

Deelnemers

De opleiding staat open voor een ieder, die voldoet aan de voorwaarden.

De voorwaarden om deel te nemen zijn:

  •  Minimale leeftijd 18 jaar bij aanvang van de cursus,
  •  In het bezit van een eerste dan-graad of daaraan gelijkstaand (afhankelijk van de tak van sport, zie aanmeldingsformulier),
  •  De Nederlandse taal in woord en geschrift te beheersen,
  •  Afgeronde vooropleiding VMBO-K (of hoger), of een bewijs dat de eerste 3 leerjaren van een school voor hoger algemeen voortgezet onderwijs (HAVO) zijn gevolgd,
  •  Toelating op volgorde van binnenkomst. (maximaal 14 deelnemers vol is vol)

Deelnemerskosten

De kosten van de opleiding zijn € 1200,00.

Inhoud van de opleiding

De opleiding wordt gehouden in 10 bijeenkomsten van 4 uur op de zaterdagochtenden. Tijdens de cursusdagen is er een afwisseling van theorie- en praktijkmomenten. De onderwerpen die aan de orde komen zijn: Praktijk Verantwoord lesgeven , lesopbouw en trainingsvormen, begeleiden van doelgroepen, verantwoord sporten en veiligheid, ontwikkeling tak van sportgericht repertoire. Alle lesopdrachten kunnen de cursisten in de eigen tak van sport uitvoeren. Theorie De theorie onderdelen zijn les- en leidinggeven, didactische werkvormen, EHBSO en veiligheid met een toets, organiseren van grote evenementen, reflecteren en coachen, aansturen van kader, organisatievormen, lesplan ontwikkelen.

Tijdens twee workshops komen de onderwerpen coachen bij wedstrijden en afname van toetsen/examens aan de orde. Beroeps Praktijk Vorming Naast de cursusbijeenkomsten dient de cursist 30 uur Beroeps Praktijk Vorming (stage) te vervullen in de vereniging of school onder begeleiding van zijn beroepspraktijkbegeleider. Het aantal uren voor zelfstudie is gemiddeld 40 uur, maar kan per cursist verschillen. Proeve van Bekwaamheid

Examen 

De opleiding wordt afgesloten met een Proeve van Bekwaamheid die bestaat uit de onderdelen

  • 3.1 het geven van lessen en trainingen. Praktijk lesgeven van 45 minuten en portfolio beoordeling
  • 3.2 Coachen bij wedstrijden portfolio beoordeling  (workshop) 
  • 3.3 organiseren van grote activiteiten of evenementen. Portfolio beoordeling
  • 3.4 aansturen van kader. Portfoliobeoordeling Voor de onderdelen
  • 3.5 Afname toetsen/examens portfolio beoordeling (workshop)

De vorm van de PvB en de planning wordt tijdens de cursus bepaald. Vrijstellingen Het is mogelijk om op basis van "Eerder verworven kwalificaties" of "Eerder verworven competenties" geheel of gedeeltelijk vrijstelling te krijgen voor de examinering van een deelcompetentie.

VOOR MEER INFORMATIE FRED PETERS fred@recreators.nl

Kwalificatie Structuur Sportopleidingen 

Beroeps Competentie Profiel 3

opleidingskaart en kerntaken ASK LSR MA