Sterk in Sport- en Spelevenementen

Opleidingen verzorgt door Recreators

Leider Sportieve Recreatie niveau 2 en 3
Recreators sportteam organiseert al 25 jaar cursussen RSL-A en vanaf 2009 de nieuwe cursus LSR op niveau 2 en niveau 3.
De LSR opleiding  is een breed inzetbaar instrument om de cursisten te leren leidinggeven in de recreatiesport. Belangrijk element is, om leiding te kunnen geven, cursisten zich bewust moeten worden van de eigen kwaliteiten en sociale vaardigheden moeten ontwikkelen te kunnen omgaan met de verschillende groepen recreatiesporters. Werkend vanuit het basisstramien van de LSR passen we de inhoud aan, aan de wensen van de opdrachtgevers en mogelijkheden van de cursisten. Dit kan betekenen een sportieve inhoud gericht op een bepaalde tak van sport, specifieke doelgroep of extra lessen voor EHBSO en of organistie van evenementen. Door deze accenten te leggen sluit de LSR die wij organiseren aan op het werkveld waar men actief wil zijn.

Compleet pakket

Recreators sportteam levert een compleet pakket beginnende bij de introductie- of informatiebijeenkomst tot en met de Proeve van Bekwaamheid (examen) en daar waar nodig de nazorg. In overleg met de opdrachtgever worden de cursus data bepaald en de cursus accommodatie. De cursisten worden begeleid bij het uitvoeren van de Beroeps Praktijk vorming (stage)
De opdrachtgever zorgt voor de cursisten en promotie en de cursusaccommodatie.
Wij werken nauw samen met de Nederlandse Sport Alliantie en de NSA academie die de LSR landelijk coördineert.

Offerte op maat

De kosten van een LSR cursus zijn sterk afhankelijk van de wensen van de opdrachtgever. Uitgaande van een standaardcursus LSR 2 met  18 - 20  cursisten zijn de kosten € 12 500,00 exclusief BTW.

 

Wat houdt de opleiding in

De opleiding LSR 2 kan gegeven worden op avonden of overdag, door de week of weekend. De cursusavonden duren 2.5 uur, er zijn dan 14 cursusavonden. Als er gekozen wordt voor een overdag  of weekend situatie is het mogelijk om de duur aan te passen naar 3 tot 4 uur afhankelijk van de wensen en mogelijkheden. Het aantal bijeenkomsten varieert dan van 10 tot 8 bijeenkomsten. De inhoud van de cursusavonden zijn: kennismaken, minimaal 2 tot 3 maal lesgeven aan de mede cursisten, theorie EHBSO met een toets, leren observeren, toernooi organisatie, omgaan met doelgroepen en de eigen presentatie. Om de cursisten zoveel mogelijk bagage mee te geven worden de lesgeefopdrachten ingevuld met nieuwe en onbekende spelvormen zodat men aan het einde tenminste 40 nieuwe spelen heeft gespeeld en ontdekt. Het basispakket kan in overleg worden uitgebreid met een workshop reanimatie en gebruik van AED apparatuur. Tijdens de cursusperiode dienen de cursisten drie huiswerk opdrachten in te leveren en moet men ten minste 15 uur Beroeps Praktijk Vorming uitvoernen.  Om de BPV te structureren krijgt de cursist drie opdrachten die door de BPV begeleider beoordeeld dienen te worden.

Kijk voor meer informatie over de inhoud van LSR 2 hier 

Kijk voor meer informatie over de inhoud van LSR 3 hier 

Algemene informatie Kwalificatie Structuur Sport 

Met de komst van de nieuwe Kwalificatie Structuur Sport (KSS) is er een aantal jaren geleden meer lijn gekomen in de opleidingen bij sportbonden. De NSA heeft in dat kader haar RSL-A opleiding omgevormd tot een competentiegerichte opleiding, met als nieuwe naam: Leider Sportieve Recreatie (LSR) niveau 2 en niveau 3.
Een competentie is een samenspel tussen kennis, vaardigheden en houding op een bepaald gebied. Vaardigheden en houding kunt u niet uit de boeken of vanachter uw bureau leren. Dit moet u in de praktijk ervaren. Daarom bestaan de LSR-opleidingen uit veel praktijkopdrachten. Theorie vormt daarbij een ondersteunende rol. Consequentie is wel dat u als cursist veel zelfdiscipline moet hebben om een opleiding op niveau 2 of 3 te voltooien.

Nederlandse Sport Alliantie 

De NSA is de overkoepelende organisatie die naar de regelmenten van de KSS de opleidingen LSR 2 en 3 auspiciëerd. de door Recreators sportteam georganiseerde opleidingen voldoen aan de eissen van de KSS en NSA en worden door de toetsingscommissie van de NSAbeoordeeld 

Met het diploma in uw bezit kunt u binnen de sportieve recreatie alle kanten op. Denk naast sportverenigingen aan welzijnswerk, club- en buurthuiswerk, sporthalbeheer, jeugdvakantiewerk, speeltuinwerk, scouting, campings, recreatiebedrijven, evenementenorganisaties, outdoorbedrijven en het gevangeniswezen. Voor basisschoolleiders en leidinggevenden in de buitenschoolse opvang is het een vermeerdering van kennis op het gebied van animatie, spelen en spelletjes. Er wordt steeds vaker een beroep gedaan op bevoegde Leiders Sportieve Recreatie. Deze opleiding biedt vele samenwerkingsmogelijkheden.

Voor meer informatie over de KSS en beroepsprofielen van de LSR leders 2 en 3 kunt u hier de nodige informatie downloaden

Toetsreglement  KSS 2012

Kwalificatieprofiel LSR 2

Toetsplan LSR 2

Kwalificatieprofiel LSR 3

Toetsplan LSR 3