Sterk in Sport- en Spelevenementen

NCS bestuur en kaderdag, gratis voor leden

Vooraankondiging
NCS bestuur en kaderdag
6 oktober 2012 te Putten
 
Noteer deze datum vast in de agenda
 
Deze dag is bedoeld voor het bestuurlijke en sporttechnisch kader van de NCS-verenigingen. Er wordt een programma gepresenteerd met een aantal workshops, die in drie rondes worden gehouden zodat de deelnemers optimaal resultaat kunnen halen uit deze bestuur en kaderdag.
 
Met deze studiedag wil de NCS alle bestuurs en kaderleden informeren over belangrijke onderwerpen en de onderlinge ontmoeting bevorderen.
 
Er worden workshops verzorgd, met als thema:
 
· Beleid seksuele intimidatie
· Kaderwerven doe je zo. Het NCS Kaderwervingsproject
· Conflicthantering met geweldloze communicatie op de sportvloer en in de bestuurskamer
· Ledenwerven hoe doe je dat?
· Kinderen met leermoeilijkheden in de les
· De digitale NCS Verenigingsscan
· BTW, belasting op verenigingsactiviteiten en penningmeesterszaken
· Bestuurders aansprakelijkheidsverzekering en de NCS verzekeringen
· Wanneer heb ik een jurist nodig, voorbeelden uit de praktijk bestuursaansprakelijkheid
· EHBO en BHV aansprakelijkheid en welke certificering bij sleutelgebruik van het zwembad
· Extra geld, subsidie of sponsors
· Omgaan met de locale overheid en invloed uitoefenen op het beleid
 
Per workshop is er plaats voor maximaal 20 personen zodat er ruimte is om ervaringen uit te wisselen en van elkaar te leren. De workshopleiders zijn specialisten die op hun vakgebied de nodige ervaring hebben
 
Na afloop ontvangen de deelnemer per workshop een reader met daarin de nodige achtergrondinformatie en verwijzingen.
 
De hierboven genoemde thema’s zijn onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen
Heeft u suggesties reageer naar f.peters@sport4all.nl
 
 
Let op de inschrijving start in augustus. Als u nu al belangstelling heeft dan kunt u voorinschrijven door een e-mail te sturen naar f.peters@sport4all.nl Geef de naam adres en vereniging op.
 
 
Gratis voor leden van de NCS