Sterk in Sport- en Spelevenementen

LSR 2 van start in Amsterdam Oost

Op dinsdag 13 november is de LSR 2 in Amsterdam Oost van start gegaan. 15 cursisten nemen deel aan deze cursus. De deelnemers zullen na afloop van de opleiding ingezet worden als staatcoaches in het stadsdeel Oost. In overleg met de coördinator van het stadsdeel, William Schmidt, wordt er extra aandacht besteed aan het functioneren in de wijk door de cursisten, al tijdens de opleiding, in te zetten bij wijkactiviteiten. De cursus wordt uitgevoerd in opdracht van het stadsdeel Oost van de gemeente Amsterdam, in samenwerking met de welzijnsorganisatie Dynamo. De uitvoering is in handen van Recreators sportteam. Maarten en Fred worden geassisteerd door Lloyd die vooral de begeleiding van de jonge cursisten op zich neemt om ze te ondersteunen bij het uitvoeren van de opdrachten. Dit jaar is het opleidingsprogramma weer verder aangescherpt. Het BPV programma is uitgebreid met een aantal opdrachten om de structuur voor de cursisten beter in te vullen. Om de repertoire vorming te verbeteren hebben alle cursisten bij de aanvang van de cursus twee Dvd’s ontvangen. Een met daarop allerlei spelvormen die in de praktijk worden uitgevoerd en op de andere DVD staan de organisatievormen in theorie en praktijk uitgewerkt. Het voordeel van deze DVD is dat de cursisten kunnen zien hoe een spel gespeeld wordt en hoe de spelleider leiding geeft aan de deelnemers. Voor de lesgeeft opdrachten worden de spelen van de DVD gebruikt. Dit heeft tot gevolg dat de cursisten veel verschillende spelen ervaren.
De cursus wordt gegeven op de dinsdag avond in de gymnastiekzaal van buurthuis Transvaal, Danie Theronstraat 2 in Amsterdam. De planning is dat op dinsdag 19 maart het PVB afgenomen zal worden.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de coördinator van het Stadsdeel Oost William Schmidt 0655955490 of met Recreators sportteam.