Sterk in Sport- en Spelevenementen

Opleiding Leider Sportieve Recreatie Martial Arts gaat van start

Opleiding Leider Sportieve Recreatie Martial Arts gaat van start

 Een van de doelen van de sectie Martial Arts van de NCS is de kwaliteit van het sportaanbod van de MA verenigingen op een hoog niveau te houden. Een middel om dit te realiseren is investeren in de kwaliteit van de trainers en begeleiders in de verenigingen.
 
Door een samenwerking tussen de sectie NCS, Sectie NCS-Martial Arts, IMAF, Recreators sportteam en de NSA is het gelukt om een opleiding te ontwikkelen die voldoet aan de eisen van de Academie sport kader (AKS) en de cursisten opleid tot het diploma Leider Sportieve Recreatie niveau3 met het aandachtpunt Martial Arts. De LSR-MA niveau 3 is werkzaam in de breedtesport. De belangrijkste taak van de LSR-MAer is het geven van lessen / trainingen. Uitgangspunten daarbij zijn de wensen en (on)mogelijkheden van de sporters in relatie tot de verenigingsdoelen. De LSR-MA niveau 3 analyseert de mogelijkheden van de sporter en stimuleert en adviseert omtrent de verdere ontwikkeling. De sporters kunnen zowel jeugdigen als volwassenen zijn.
 
 
 
Het werkterrein van de LSR-MA niveau 3 is de Martial Arts vereniging waar hij zelfstandige de lessen kan verzorgen.
 
Wie kunnen deelnemen aan de opleiding
De opleiding staat open voor een ieder die interesse heeft waarbij er een voorkeur is voor leden van NCS-MA verenigingen, aangesloten lid-organisaties en leden van de IMAF. De voorwaarden om deel te nemen zijn:
·         Minimale leeftijd 18 jaar bij aanvang van de cursus,
·         In het bezit van een eerste dan-graad of daaraan gelijkstaand (afhankelijk van de tak van sport, zie aanmeldingsformulier)
·         De Nederlandse taal in woord en geschrift te beheersen,
·         Afgeronde vooropleiding VMBO-K (of hoger), of een bewijs dat de eerste 3 leerjaren van een school voor hoger algemeen voortgezet onderwijs (HAVO)
·         Toelating op volgorde van binnenkomst
 
De kosten van de opleiding
Voor leden van NCS-MA verenigingen       €  750,00
Voor leden van IMAF verenigingen           €  750.00
Voor leden van NCS lid-organisaties         € 1000,00
Voor overige belangstellen                     € 1250,00
 
Inhoud van de opleiding
De opleiding wordt gehouden in 10 bijeenkomsten van 4 uur op zaterdagochtenden.
Tijdens de cursusdagen is er een afwisseling van theorie en praktijk momenten. De onderwerpen die aan de orde komen zijn:
Praktijk
Verantwoord lesgeven , lesopbouw en trainingsvormen, begeleiden van doelgroepen, verantwoord sporten en veiligheid, ontwikkeling tak van sport gericht repertoire. . Alle lesopdrachten kunnen de cursisten in de eigen tak van sport uitvoeren.
Theorie
De theorie onderdelen zijn les en leidinggeven, didactische werkvormen, EHBSO en veiligheid met een toets, organiseren van grote evenementen, reflecteren en coachen, aansturen van kader, organisatievormen, lesplan ontwikkelen. Tijdens twee workshops komen de onderwerpen coachen bij wedstrijden en afname van toetsen/examens aan de orde.
Naast de cursusbijeenkomsten dient de cursist 30 uur Beroeps Praktijk Vorming (stage) te vervullen in de vereniging onder begeleiding van zijn beroepspraktijkbegeleider.
Het aantal uren voor zelfstudie is gemiddeld 40 uur maar kan per cursist verschill
 
Proeve van Bekwaamheid
De opleiding wordt afgesloten met een Proeve van Bekwaamheid die bestaat uit de onderdelen
3.1 het geven van lessen en trainingen. Praktijk lesgeven van 45 minuten en portfolio beoordeling
3.3 organiseren van grote activiteiten of evenementen. Portfolio beoordeling
3.4 aansturen van kader. Portfoliobeoordeling
Voor de onderdelen coachen bij wedstrijden en afname toetsen/examens worden de portfolio’s tijdens de workshops beoordeeld.
De vorm van de PvB en de planning wordt tijdens de cursus bepaald.
 
 
Vrijstellingen
Het is mogelijk om op basis van "Eerder verworven kwalificaties" of "Eerder verworven competenties" geheel of gedeeltelijk vrijstelling te krijgen voor de examinering van een deelcompetentie. Neem hiervoor contact op met F.Peters  f.peters@sport4all.nl

Planning opleiding   Sport Dojo Otoshi Johan van Oldenbarneveldlaan 54 3705 SW Zeist. De cursusdagen zijn op:  09 en 23 november, 07 en 14 december, 11 en 25 januari 2014, 08 en 22 februari, 08 en 22 maart en als uitloop datum 05 april. vastgesteld. De cursusdagen vangen aan om 09.00 uur en eindigen om 13.30 uur. Elke bijeenkomst kent een theorie en praktijk deel. Zie de planning. 

Aanmelden

Om zich aan te melden dient de cursist het aanmeldingsformulier ingevuld toe te sturen aan
NCS meeuwenlaan 41 1021 HS Amsterdam of f.peters@sport4all.nl voor 21 oktober 2013
Met daarbij een kopie van het identiteitsbewijs en kopie dangraad examen of andere daartoe strekkende bewijzen.
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Fred Peters f.peters@sport4all.nl Hoofdledenorganisatie NCS
 
Kijk voor meer informatie de planning en het inschrijfformulier op www.sport4all.nl