Sterk in Sport- en Spelevenementen

GRATIS Project kaderwerving bij Zwemvereniging Utrecht afgesloten met 60 nieuwe kaderleden

Project kaderwerving bij Zwemvereniging Utrecht afgesloten met 60 nieuwe kaderleden
 
“Papa jij moet ook komen helpen”
 
Op vrijdag 1 november is het kaderwervingsproject bij de Zwemvereniging Utrecht met een groot succes afgesloten. Toen het bestuur na de derde bijeenkomt de stand van zaken opmaakte stonden er 60 nieuwe namen op de lijst. Dit was het resultaat van drie kaderwervingsavonden, dit omdat de vereniging op drie verschillende locaties zijn sportieve activiteiten ontplooit. Voorafgaand aan deze kaderwervingsavonden is de projectgroep onder leiding van de kaderwervingsprojectcoach Jan Soek een aantal avonden bij elkaar geweest om de actie voor te bereiden. De eerste stap in het proces is de leden van de projectgroep te laten beseffen dat dat een vereniging van en door alle leden gedragen moet worden. U kent dat wel van vele handen en het lichte werk. Als dat helder is maakt men een inventarisatie van de huidige werkzaamheden en wie dat allemaal doen. Soms blijkt dan dat er mensen in verenigingen zijn (niet in Utrecht overigens) die wel 10 of meer taken combineren. Dan wordt er ook een vaccaturelijst
gemaakt met wat er allemaal nog te doen is in de vereniging. De volgende stap is bekijken hoe en waar het beste contact gelegd kan worden met de leden. In het geval van Utrecht was dit voorafgaande aan de clubavonden. Alle leden werden uitgenodigd om langs te komen in de hal van het zwembad en kennis te nemen van de visie en de werkzaamheden. Onder leiding van de enthousiaste leden van de projectgroep werd informatie gegeven over de vereniging en hoe leuk het wel is om samen iets te doen voor de vereniging. Sommige mensen keken nog wel wat bedenkelijk, met de gedachte dat “ik niet sportief ben” of “geen voorzitter kan zijn”. Maar er was in de vacaturebak voor elk wat wil. Zo hebben mensen zich aangemeld om administratie te doen, toezicht te houden bij het omkleden van de zwemmers. Spectaculair was een vader die op de Antillen jaren waterpolotrainer was en door zijn dochtertje naar de tafel werd gesleept onder de kreet “Papa jij moet ook komen helpen”. Kortom een geslaagd project met vele positieve ontwikkelingen in de vereniging.
 
Wilt u ook zo een goede ontwikkeling doormaken in de vereniging. Nieuw kader maar ook nieuwe mensen aan de vereniging binden. Neem dan contact op met het bondsbureau van de NCS en weet dat deze unieke service GRATIS is voor verenigingen die zijn aangesloten bij de NCS
Voor meer informatie info@sport4all.nl of kijk op de site van de NCS www.sport4all.nl