Sterk in Sport- en Spelevenementen

LSR opleiding als instrument voor maatschappelijke participatie

LSR opleiding als instrument voor maatschappelijke participatie  
De opleiding Leider Sportieve Recreatie is als instrument goed in te zetten om maatschappelijke participatie te stimuleren. Er wordt bij de landelijke en locale overheden gezocht naar mogelijkheden om mensen in achterstands en uitkerings situaties meer te betrekken bij de maatschappij en in te zetten als vrijwilliger. Sport is een aantrekkelijk terrein om als vrijwilliger actief te zijn, zowel in de sportverenigingen als bij de wijk stimulering, jeugd en jongerenwerk of speeltuinen. Met de LSR opleiding komt men goed geëquipeerd in het werkveld. De LSR opleiding 2 is een  praktijk gerichte opleiding en toegankelijk voor iedereen die ouder is dan 16 jaar, redelijk kan bewegen en het leuk vind om met andere mensen te werken. De LSR stimuleert ook de bewegingsvaardigheid van de deelnemers en men leert in de praktijk de sociale vaardigheden te ontwikkelen. Met het erkende diploma verwerft men ook een startkwalificatie die toegang kan bieden tot de arbeidsmarkt. LSR niveau 3 leid op tot zelfstandig Recreatiesportleider
 
Erkend diploma met veel mogelijkheden
Het diploma LSR 2 en 3 wordt uitgegeven door de NSA en is erkend door VWS en ASK/NOC*NSF
Met het diploma in het bezit kan men binnen de sportieve recreatie alle kanten op. Denk naast sportverenigingen aan welzijnswerk, club- en buurthuiswerk, sporthalbeheer, jeugdvakantiewerk, speeltuinwerk, scouting, campings, recreatiebedrijven, evenementenorganisaties, outdoor bedrijven en het gevangeniswezen. Voor basisschoolleiders en leidinggevenden in de buitenschoolse opvang is het een vermeerdering van kennis op het gebied van animatie, sport en recreatie spelen kleuter spelen. Er wordt steeds vaker een beroep gedaan op bevoegde Leiders Sportieve Recreatie.
 
Compleet pakket
Recreators Sportteam levert een compleet pakket, beginnend bij de introductie- of informatiebijeenkomst tot en met de Proeve van Bekwaamheid (examen) en daar waar nodig is eventueel nazorg.
In overleg met de opdrachtgever worden de opleidingsdata bepaald en de accommodatie. De opdrachtgever zorgt voor de cursisten, promotie en de accommodatie. Elke cursist ontvang aan het begin van de opleiding een opleidingsmap met daarin alle benodigde informatie en documenten. Daarnaast krijgen de cursisten voor de duur van de opleiding toegang tot de digitale leeromgeving van Recreators Sportteam op onze site.
Zie www.recreators.nl inloggen
·         gebruikersnaam:          gast
·         wachtwoord:                gast
 
Wat houdt de opleiding in
Praktijk 'spelen leren, leren spelen', speluitleg, plaats van de (spel)leider bij uitleg en bij het (bege)leiden, groepen maken, aanwijzingen bij de verschillende spelvormen, het maken van een (spel)voorbereiding en onderlinge instructie. theorie EHBSO met een toets, leren observeren, toernooiorganisatie, omgaan met doelgroepen en de eigen presentatie. Om de cursisten zoveel mogelijk bagage mee te geven, worden de lesgeefopdrachten ingevuld met nieuwe en onbekende spelvormen, zodat men aan het einde tenminste een groot aantal nieuwe spelen heeft gespeeld en ontdekt.
Het basispakket kan in overleg worden uitgebreid met een workshop reanimatie en gebruik van AED apparatuur.  Tijdens de opleidingsperiode dienen de cursisten huiswerk opdrachten in te leveren en moet men Beroeps Praktijk Vorming (stage) uitvoeren. Om de BPV te structureren krijgt de cursist opdrachten die door de BPV begeleider beoordeeld dienen te worden.
 
Inhoud wordt aangepast aan het werkveld van de deelnemers
Omdat in de recreatiesport er veel verschillende werkvelden zijn;  zoals sport en buurtwerk, vakantie en camping activiteiten en speeltuinen. Verder  ook de verschillende doelgroepen: ouderen, jongeren kleuters en peuters. De inhoud van de cursus wordt zoveel mogelijk op maat gemaakt voor het werkveld en de doelgroepen.  Als accommodatie voor de opleiding is een sportzaal en een theorie ruimte voldoende. Afhankelijk van het werkveld en doelgroep kan dit aangepast worden naar een buitenlocatie of een camping situatie.  De opleiding kan gegeven worden op avonden, overdag, door de week of in een weekend. De bijeenkomsten duren 2½ uur. Er zijn dan 14 -16 bijeenkomsten. Als er gekozen wordt voor een overdag- of weekendcursus is het mogelijk om de duur van de bijeenkomsten aan te passen naar 3 tot 4 uur afhankelijk van de wensen en mogelijkheden.
 
Voorbeelden zijn de opleiding voor sport en buurtwerkers in Amsterdam , de opleiding met als accent Martial Arts die voor de NCS wordt uitgevoerd of een opleiding met als doelgroep dak en thuislozen.
 
Leertraject Leider Sportieve Recreatie 2
LSR-2 Assistent recreatiesportleider (geen vooropleiding vereist en bestemd voor iedereen vanaf 16 jaar);
Aantal contacturen                    25
Aantal uren BPV                       15
Aantal coachuren                      1½ (per cursist)
Studiebelasting                         Naast de opleidingsbijeenkomsten  is de cursist met het voorbereiden en uitwerken van opdrachten ongeveer 30 uur bezig. Dit kan per cursist anders zijn
 
Een opleiding LSR 2 omvat 15 bijeenkomsten van 2.5 uur of 10 bijeenkomsten van 3.45
Variaties in overleg mogelijk
 
Leertraject Leider Sportieve Recreatie 3
LSR-3 Zelfstandig recreatiesportleider (vooropleiding minimaal VMBO en bestemd voor deelnemers vanaf 18 jaar).
 
Aantal contacturen                    30
Aantal uren BPV                       30
Aantal gekozen workshops       10 (2 blokken van 5 uur)
Aantal coachuren                       2 (per cursist)
Studiebelasting                         Naast de opleidingsbijeenkomsten is de cursist met het voorbereiden en uitwerken van opdrachten ongeveer 50 uur bezig. Dit kan per cursist anders zijn
 
 
Een opleiding LSR 3 omvat 17 bijeenkomsten van 2.5 uur of 12 bijeenkomsten van 3.5
Variaties in overleg mogelijk