Sterk in Sport- en Spelevenementen

Sponsor gezocht Als het balletje gaat rollen

Als het balletje gaat rollen
Als er geld of materialen binnen de club nodig zijn dat wordt al snel geroepen “daar zoeken we een sponsor voor”. Helaas blijkt in de praktijk dat het niet zo makkelijk gaat als dat dit wordt gedacht. Sponsoring vraagt van de sportbestuurder een gedegen aanpak. Om tot een eigen verenigingssponsorplan te komen, zal systematisch gewerkt moeten worden. Dit boekje geeft daar handvatten voor, waarbij het stappenplan de leidraad is die mogelijkheden aangeeft. Voor een vereniging zonder eigen sponsorbeleid, zonder initiatieven en zonder mensen die zich willen inzetten, is een stappenplan geen oplossing maar een extra moeilijkheid. Het stappenplan is geen juk dat aan de vereniging wordt opgelegd; integendeel, het is de vereniging die met de fasering in de hand het proces voor het vinden van een sponsor ordelijk kan laten verlopen.
 
Aard en inhoud van het product
Als het balletje gaat rollen is een boekje (176 p) dat geschreven is door Jan Verhaert, uitgegeven in 2000. Op een overzichtelijke wijze wordt de lezer stap voor stap meegenomen op weg naar een geslaagd sponsorproject met de blik van de verenigings bestuurder wordt de lezer gewezen op de vele mogelijkheden die een vereniging kan bieden aan sponsors
Aan de hand van een gedetailleerd sponsor stappenplan wordt ingegaan op het schrijven van een sponsor voorstel. Vanuit de rijke ervaring van de schrijver worden er vele voorbeelden gegeven van wat andere verenigingen al een keer hebben bedacht en zo wordt de creativiteit gestimuleerd om tot een geslaagd sponsor project binnen de vereniging te komen.
 
Kosten
Het boekje “Als het balletje gaat rollen” is voor leden verkrijgbaar tegen de kosten van € 5,00 per stuk inclusief verzendkosten.
Voor niet NCS leden zijn de kosten € 20,00 per stuk (inclusief verzendkosten).
Aanvragen en informatie
Bondsbureau NCS tel. 020-6363061, e-mail:
verenigingsondersteuning@sport4all.nl