Sterk in Sport- en Spelevenementen

Diploma uitreiking LSR 2 Amsterdam Oost

Cursisten van de opleiding Leider sportieve recreatie Amsterdam Oost Niveau 2 blij met het diploma.

Op donderdag 17 april konden de cursisten van de opleiding LSR 2 het diploma in ontvangst nemen. Onder belangstelling van vrienden en familie was de uitreiking in het stadsdeelkantoor Oost, Amsterdam georganiseerd. Na een periode van 15 weken opleiding en een spannend examen was de uitreiking het slot van een leerzame periode. Tijdens het rondje met de cursisten was het algemene geluid dat men het een bijzonder leuke een leerzame opleiding vond. Door de gemêleerde samenstelling van de groep met verschillende leeftijden, culturen en opleidingsniveaus ontstond er een stimulerende en inspirerende sfeer waar iedereen baat bij had. Ondank het gegeven dat een onderdeel van de opleiding, kritisch observeren was kwamen de cursisten in de nabespreking over het algemeen met lovende woorden over de opzet en begeleiding van de opleiding. Een punt van kritiek was de cursusmap die wel erg uitgebreid was en niet altijd even duidelijk. Deze opmerking wordt uiteraard meegenomen voor de volgende opleidingen.

Eigen site voor de opleiding 

De ondersteuning met alle documenten en verslagen op de site van Recreators werd als goed ervaren en daar heeft men ook regelmatig gebruik van gemaakt. Op de site is voor elke opleiding een afgesloten deel gemaakt, waar alleen de cursisten van die opleiding toegang toe hebben. Daar kan men alle formulieren en opdrachten downloaden om het portfolio te maken. Met het uitreiken van de diploma’s zijn er weer 14 recreatie sportleiders toegevoegd in het stadsdeel Oost die ingezet kunnen worden om sport en spel activiteiten in de wijken en verenigingen te begeleiden. Een cursist die door ziekte geen examen kon doen wordt in juni toegevoegd aan een ander examen zodat ook hij zijn diploma in ontvangst kan nemen.