Sterk in Sport- en Spelevenementen

opleiding LSR 2 in Nijkerk succesvol afgesloten

Op woensdag 29 juni is de opleiding LSR 2 in Nijkerk succesvol afgesloten. Het PvB is afgenomen tijdens de finales van het straatvoetbal toernooi in Nijkerk. Bij dit toernooi, met ruim 50 deelnemende teams, fungeerde de cursisten als scheidsrechter, team begeleider en spelbegeleider bij de rand activiteiten. Deze opleiding was een bijzondere opleiding omdat er bij aanvang maar 5 cursisten waren. Gebruikelijk is om een opleiding te starten met minimaal 15 cursisten om de onderlinge instructie tijdsens de praktijkavonden inhoud te kunnen geven.

 

In overleg met de stichting Jeugd en Jongerenwerk Nijkerk, die de opdrachtgever voor de opleiding is, is er gezocht naar een praktijk waarbinnen voldaan kan worden aan de eisen van de NSA en ASK/NOC*NSF ten aanzien van de opleiding en de mogelijkheden in Nijkerk. De cursusdocent Maarten van Bergen, van Recreators sportteam, kwam met de oplossing om de praktijkbijeenkomsten te koppelen aan de sportactiviteiten van de stichting en deze vooraf te laten gaan door een aantal theorie en reflectie momenten. De sport activiteiten worden begeleid door LSR 3 sportleiders die in 2015 ook door het Recreators Sportteam zijn opgeleid. Door de goede samenwerking met de stichting jeugd en jongerenwerk Nijkerk kon Maarten met vertrouwen tegemoed zien naar een goede opleiding.

Een bijkomende vraag was om een paar cursisten met een autistische beperking extra te begeleiden. Door het beperkte aantal deelnemers was het mogelijk om hiervoor binnen het bestaande concept extra aandacht aan te geven. Dat de opleiding LSR 2 voor cursisten met een lichte beperking een toevoeging is aan het functioneren bleek uit de ontwikkeling die de cursisten tijdens de opleiding doormaakten, van schuchter en afstandelijk naar open en betrokken acteren tijdens het PvB. In de reflectie gesprekken kwam ook de opmerking dat een cursist door deel te nemen aan de LSR 2 opleiding zich verder ging oriënteren naar andere opleidingen.

Dit heeft voor een deel te maken met de positieve wijze waarop de cursisten begeleid worden met de nadruk op de goede zaken waar men trots op mag zijn, wat weer een positief effect heeft op het zelfbeeld dat in sommige gevallen door mindere ervaringen wat negatief is. Door het volgen van een opleiding die naast nuttig ook heel erg leuk en speels is, is de motivatie groot en ervaart men ongemerkt dat de structuur in de opleiding en het lesgeven ook doorwerkt in het persoonlijk leven. Om de samenwerking met de stichting Jeugd en Jongeren werk Nijkerk verder vorm te geven wordt en nu onderzoek gedaan naar een meerjarenplanning met als doel meer jeugd en jongeren te betrekken door de LSR opleidingen.