Sterk in Sport- en Spelevenementen

Praktijk examen Leider Sportieve Recreatie niveau 2 en 3 in Amsterdam Zuid Oost

Op 24 jnli en 8 juli werd het examen voor de cursisten van de LSR opleiding niveau 2 en 3 in Amsterdams Zuid Oost georganiseerd. 16 cursisten onderverdeeld in 7 cursisten voor niveau 2 en 9 cursisten voor niveau 3. De cursisten voor niveau 2 kregen van de docenten Rita Gemerts van RAY-action Sport en Bewegen.en Claire Jansen van SPORTIP een les uitgereikt die zij konden uitvoeren. Dit is vastgelegd in het examen protocol. Cursisten voor niveau 2 een die als assistent actief worden krijgen een lesopdracht. De lessen sloten met veel verschillende beweeg activiteiten aan bij de beleving van de deelnemers. Dit waren leerlingen van de Crescendo school in Zuid Oost. Gymnastiekleraar Henk Boldewijn had het goed voor elkaar en elke drie kwartier kwamen er nieuwe enthousiaste leerlingen de sportzaal in om heerlijk te bewegen.

De cursisten voor niveau 3 zijn verantwoordelijkheid voor de eigen les. De LSR 3 wordt opgeleid als zelfstandig sportleider en mag zelf sportactiviteiten geven en daar waar nodig niveau 2 mensen begeleiden. Dit geeft wel meer verantwoordelijkheid en zo wordt er ook naar de lessen gekeken. In het planningsgesprek komt de opzet en doelstelling aan de orde. In de praktijk wordt er extra gekeken naar het lesgeven met de nadruk op een verantwoorde en systematische opbouw van de oefeningen die moeten aansluiten bij de belangstelling en fysieke vaardigheden van de leerlingen. In het reflectie gesprek wordt het verschil tussen de planning en de uitvoering aan de orde gesteld en kan de cursist toelichten waarom hij bijvoorbeeld andere spelen heeft gedaan dan er in de planning stonden. Het is van belang voor een goede beoordeling dat de cursist kan onderbouwen waarom bepaalde zaken zijn gedaan.

Dit ging bij alle cursisten goed zodat aan het einde van de twee dagen Maarten van Bergen namen Recreators Sportteam alle cursisten kon vertellen dat alle protocollen met een positief advies naar de beoordelingscommissie van de NSA doorgestuurd konden worden. De afhandeling van het aanvragen en afhandelen van de examens is door Rita en Claire uitbesteed aan het Recreators Sportteam dat veel ervaring heeft in het afhandelen van alle formaliteiten en door een goede relatie met de NSA het gehele proces binnen een snelle tijd kunnen afhandelen. Dit is wel van belang omdat veel opleidingen vlak voor de vakantie afgerond worden en het goed is om dan nog voor de vakantie de diploma’s uit te kunnen reiken. Dan kunnen de geslaagde cursisten in de vakantie periode al actief zijn bij de organisaties die de sport en spel activiteiten in het stadsdeel organiseren. Voor meer informatie kijk op www.recreators.nl