Sterk in Sport- en Spelevenementen

LSR Digitaal update naar versie 3.0

De nieuwe versie van het digitale portfolio LSR Digitaal heeft zijn derde aanpassing gehad, de versie 3.0 is nu voor alle nieuwe opleidingen beschikbaar. LSR Digitaal wordt nu door 70 procent van de LSR opleidingen gebruikt met 27 opleidingen en 370 deelnemers. In de afgelopen zomer is LSR Digitaal flink onder handen genomen en zijn er een aantal aanpassingen en vernieuwingen toegepast. Van verschillende kanten kwamen opmerkingen en tips om het systeem gebruiksvriendelijker te maken en handige aanpassingen te doen. Deze aanpassingen zijn ingevoerd bij opleidingen die na half juni zijn gestart.

Terminologie In LSR Digitaal worden de volgende benamingen gebruikt voor de gebruikers

• Deelnemer; dit zijn de studenten, cursisten of anderen die de opleidingen volgen. Bij het MBO gebruikt men in de regel student en bij de plaatselijke opleidingen vaak cursist. We zijn bezig om alle termen gelijk te maken naar deelnemer.

• Docenten; dit zijn er expert en leer coach het is niet mogelijk om hier een onderverdeling te maken omdat er veel verschillen zijn bij de invulling van de functies dit dient men per opleiding onderling af te stemmen. Bij de akkoordverklaringen is dit wel gerealiseerd.

• Opleidingscoördinator; een begeleider die geen bevoegdheid heeft om opdrachten te beoordelen kan alleen kijken.

• Praktijk begeleider dit zijn de begeleiders van de BPV (stage) en evenementen daar waar mogelijk wordt de functie genoemd

De volgende zaken zijn aangepast of nieuw in LSR Digitaal.

In vet de termen die in LSR Digitaal gebruikt worden

Privacy wetgeving

• Op de site van LSR Digitaal.nl is een button toegevoegd om het privacy regelement te kunnen lezen.

• De gebruikers die voor het eerst inloggen in LSR Digitaal moeten nu als eerste actie het profiel invullen met een aantal verplicht vakken en onderaan de pagina aanklikken dat met het regelement heeft gelezen en er mee eens is. Pas daarna krijgt men toegang tot de opleiding.

• Er is geen BSN nummer meer nodig, ook uit privacy overwegingen. LSR Digitaal genereert een 5 cijferige gebruiksnaam en een wachtwoord.

• Om te voorkomen dat deelnemers hun gebruiksnaam vergeten of kwijtraken en zo geen opdrachten kunnen vervullen, staat de gebruiksnaam(cijfers) nu ook in het overzicht van de deelnemers bij bekijk deelnemers dat de docenten kunnen inzien.het wachtwoord blijft prive van de deelnemers 

• In het profiel is toegevoegd geboorteland omdat veel deelnemers niet in Nederland geboren zijn en dit een van de zaken is die op het diploma vermeld moet worden.

• Uitgenodigde externe beoordelaars kunnen hun gegevens anonimiseren zodat deze niet zichtbaar zijn voor de deelnemers en in het portfolio. Als het noodzakelijk is om de gegevens in het portfolio op te nemen dan is dat een onderdeel van een opdracht.

Aanmelden deelnemers

• Voor het aanmelden van deelnemers is nodig de voornaam, eventueel tussen voegsel, achternaam, een en getest email adres en de geboortedatum. Omdat de gebruiker zijn profiel moet invullen voor dat men toegang krijgt tot de opleiding is meer niet nodig.

• Let wel op een goed email adres. Bij een fout adres komt de uitnodiging niet aan. En treed er vertraging op.

• Via Web mail krijg ik dan een melding dat de e-mail niet is aangekomen. De docent wordt dan geïnformeerd door mij.

• Let op, soms komt de uitnodiging binnen in de spam bij de deelnemer.

• Als een deelnemer voor een tweede maal deelneemt zijn de gegevens al in het systeem. Geef dit bij de opgave duidelijk aan, net als een verdeling bij een gecombineerde niveau 2 en 3 opleiding

Kijk hier voor de Exel sheet. .

Na te kijken werk

• De knoppen voor de beoordelingen zijn nu links in het scherm geplaatst dan hoeft men niet meer door de hele opdracht te scrollen

• Het extreem uitrekken van de opdrachten, dat kwam doordat er grote fotobestanden werden geüpload word nu voorkomen door de uploads automatisch te verkleinen.

• De onvoldoende beoordeelde opdrachten verdwijnen nu uit het docenten overzicht. Dit naar aanleiding van opmerkingen dat bij veel onvoldoendes men moest door scrollen naar de nieuwe opdrachten. De verantwoordelijkheid ligt nu bij de deelnemer om actie te ondernemen. De docent kan in bekijk opdrachten en bekijk totaal overzicht de onvoldoende opdrachten zien.

• Als een docent opdrachten aan het beoordelen is blijft hij in het domein van de betreffende deelnemer.

Opdrachten

• Bij niveau 2 is de opdracht 17 beoordeling assisteren bij een evenement behoorlijk vereenvoudigt 48 naar 17 vragen door met aanvink vakjes te werken.

• Er is een EHBSO opdracht toegevoegd, bij niveau 2 opdracht 19 en niveau 3 opdracht 30 Die bestaat uit upload mogelijkheden waar het EHBO/BHV diploma toegevoegd kan worden of een AED certificaat. Ook mogelijk is een eigen certificaat toe te voegen als er een toets is gehouden.

• Bij de opleidingen 2 en 3 zijn nu digitale akkoordverklaringen toegevoegd waarbij de deelnemer de docenten en praktijk begeleiders moet uitnodigen. Een aandachtspunt is wel dat de docenten overleggen met de deelnemer en toestemming geven om de uitnodiging te versturen.

• De akkoordverklaring voor niveau 2, opdracht 17 beoordeling assisteren bij een evenement is onderdeel van deze opdracht. In de akkoordverklaringen van de NSA hoeft dit niet apart vermeld te worden.

• Bij de opdrachten waar een externe begeleider wordt uitgenodigd is een handtekeningenveld toegevoegd waar men met een muis, digipen of vinger de handtekening kan zetten.

• Bij opdracht waarbij een externe wordt uitgenodigd voor een beoordeling kan de deelnemer de vragen nog wel inzien maar niet meer invullen. Dit recht is toegekend aan de beoordelaar.

• Bij de opdrachten waar een externe praktijkbegeleider wordt uitgenodigd zijn de uitnodigingsteksten aangepast aan de activiteit.

• Als een deelnemer een document upload bij een opdracht en per ongeluk dit doet als er al een document is geüpload dan verschijnt er een pop-up met een waarschuwing.

• Bij niveau 3 opdracht 23 maken van een lessen serie van 6 lessen, zijn nu 6 upload mogelijkheden voor elke les een.

Opleidingsinformatie

Bij opleidingsinformatie kan informatie over de opleiding worden toevoegt. In de bijlage ziet u een concept van wat mogelijk is. Uiteraard aanpassen aan de eigen opleiding Stuur dit  bij het aanmelden van de deelnemers voor de opleiding toe aan fred@recreators.nl is dan kan ik dat er inzetten. In de opleidingsinformatie wordt een inhoudsopgave ingevoerd. Deze is genummerd naar de opdrachten. Daarbij een korte toelichting voor de PVB beoordelaar. Kijk hier voor het concept. 

Portfolio

• Bij het genereren van een portfolio in PDF komt de inhoudsopgave na het profiel als eerste met de toelichting voor de PVB beoordelaar.

• Alle handtekeningen zijn te zien in het portfolio. Het exporteren van het portfolio naar PDF kost wat tijd omdat het om grote bestanden gaat. Dit kunnen we helaas niet versnellen.

Maatwerk

Het is in beperkte mate mogelijk om opdracht aan te passen aan de wensen van de opleiders. Zo zijn op verzoek van de Friese poort extra upload mogelijkheden toegevoegd aan verschillende opdrachten. Wilt u meer weten neem van contact op met fred Peters fred@recreators.nl  

Een keer rondkijken in de opleiding

Als je een keer wild rondkijken in een van de opleidingen, neem dan contact op met Fred Peters dan kan ik een account voor je aanmaken als docent en deelnemer om tijdelijk toegang te krijgen tot een van de opleidingen.

Stand van zaken opleidingen 2018 Opleidingen die dit jaar afgerond zijn of bijna afgerond

• Amsterdam Oost niveau 2

• Noord Veluwe niveau2

• Noord Veluwe niveau 3

• Amsterdam Noord niveau 2

• Nijkerk niveau 3

• MBO Amersfoort niveau 2

• MBO Amersfoort niveau 3

• Mbo landstede niveau 3

• Mbo landstede niveau 3

• SportSupport Haarlem niveau 2

Opleidingen die gestart zijn in het nieuwe seizoen 2018 2019

• MBO landstede niveau 3

• Hoogvliet niveau 2

• Hoogvliet niveau 3

• Utrecht niveau 2

• Utrecht niveau 3

Opleidingen die gepland zijn voor het najaar 2018

• Amsterdam Oost niveau 3

.Amsterdam Noord niveau 2

• MBO Amersfoort niveau 3

• Deventer niveau 2

• Deventer niveau 3

• Sportsuport Haarlem niveau 2

• Sportsuport Haarlem niveau3